1683905132 ianimate creature workshop生物动画课合集【画质高清只有视频】

课程介绍(C001475):

【说明】机翻中文字幕,准确率低,srt就是字幕文件,需要下载视频到本地然后把srt字幕文件拖入进视频内

1683904930 16150008335

文件目录:

ianimate creature workshop生物动画课合集【画质高清只有视频】
│   ├─ianimate creature workshop 1
│   │   ├─Lecture_Week_01.mp4     525.82MB
│   │   ├─Lecture_Week_02.mp4     547.45MB
│   │   ├─Lecture_Week_03.mp4     332.87MB
│   │   ├─Lecture_Week_04.mp4     687.91MB
│   │   ├─Lecture_Week_05.mp4     517.68MB
│   │   ├─Lecture_Week_06.mp4     365.45MB
│   │   ├─Lecture_Week_07.mp4     419.78MB
│   │   ├─Lecture_Week_08.mp4     851.42MB
│   │   ├─Lecture_Week_09.mp4     736.43MB
│   │   ├─Lecture_Week_10.mp4     497.91MB
│   │   ├─Lecture_Week_11.mp4     644.87MB
│   │   ├─Lecture_Week中文字幕文件
│   │   │   ├─Lecture_Week_01.srt     73.56KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_02.srt     73.97KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_03.srt     62.78KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_04.srt     65.46KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_05.srt     53.52KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_06.srt     54.46KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_07.srt     50.52KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_08.srt     70.51KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_09.srt     52.69KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_10.srt     46.17KB
│   │   │   └─Lecture_Week_11.srt     58.44KB
│   │   ├─Reviews_Week_01.mp4     587.5MB
│   │   ├─Reviews_Week_02.mp4     658.37MB
│   │   ├─Reviews_Week_03.mp4     582.34MB
│   │   ├─Reviews_Week_04.mp4     639.91MB
│   │   ├─Reviews_Week_05.mp4     380.69MB
│   │   ├─Reviews_Week_06.mp4     585.08MB
│   │   ├─Reviews_Week_07.mp4     538.11MB
│   │   ├─Reviews_Week_08.mp4     745.2MB
│   │   ├─Reviews_Week_09.mp4     692.63MB
│   │   ├─Reviews_Week_10.mp4     742.71MB
│   │   ├─Reviews_Week_11.mp4     410.07MB
│   │   ├─Reviews_Week中文字幕文件
│   │   │   ├─Reviews_Week_01.srt     61.8KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_02.srt     64.95KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_03.srt     73.86KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_04.srt     67.82KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_05.srt     68.1KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_06.srt     79.34KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_07.srt     59.62KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_08.srt     74.65KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_09.srt     91.69KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_10.srt     72.01KB
│   │   │   └─Reviews_Week_11.srt     67.82KB
│   │   └─srt字幕文件使用说明.txt     177B
│   ├─ianimate creature workshop 2
│   │   ├─Lecture_Week_1.mp4     400.72MB
│   │   ├─Lecture_Week_10.mp4     361.38MB
│   │   ├─Lecture_Week_11.mp4     443.31MB
│   │   ├─Lecture_Week_12.mp4     538.76MB
│   │   ├─Lecture_Week_2.mp4     836.02MB
│   │   ├─Lecture_Week_3.mp4     506.19MB
│   │   ├─Lecture_Week_4.mp4     324.77MB
│   │   ├─Lecture_Week_5.mp4     353.26MB
│   │   ├─Lecture_Week_6.mp4     306.71MB
│   │   ├─Lecture_Week_7.mp4     360.22MB
│   │   ├─Lecture_Week_8.mp4     433.64MB
│   │   ├─Lecture_Week_9.mp4     443.41MB
│   │   ├─Lecture_Week中文字幕文件
│   │   │   ├─Lecture_Week_1.srt     97.08KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_10.srt     100.47KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_11.srt     83.46KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_12.srt     56.45KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_2.srt     103.18KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_3.srt     94.6KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_4.srt     83.56KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_5.srt     101.71KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_6.srt     90.87KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_7.srt     69.07KB
│   │   │   ├─Lecture_Week_8.srt     91.78KB
│   │   │   └─Lecture_Week_9.srt     90.96KB
│   │   ├─Reviews_Week_1.mp4     510.61MB
│   │   ├─Reviews_Week_10.mp4     183.77MB
│   │   ├─Reviews_Week_11.mp4     276.1MB
│   │   ├─Reviews_Week_2.mp4     340.95MB
│   │   ├─Reviews_Week_3.mp4     256.58MB
│   │   ├─Reviews_Week_4.mp4     284.96MB
│   │   ├─Reviews_Week_5.mp4     292.24MB
│   │   ├─Reviews_Week_6.mp4     310.62MB
│   │   ├─Reviews_Week_7.mp4     111.34MB
│   │   ├─Reviews_Week_8-2.mp4     34.08MB
│   │   ├─Reviews_Week_8.mp4     114.66MB
│   │   ├─Reviews_Week_9.mp4     275.89MB
│   │   ├─Reviews_Week中文字幕文件
│   │   │   ├─Reviews_Week_1.srt     97.82KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_10.srt     71.1KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_11.srt     56.3KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_2.srt     89.8KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_3.srt     83.37KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_4.srt     87.62KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_5.srt     98.17KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_6.srt     84.35KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_7.srt     27.17KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_8-2.srt     10.03KB
│   │   │   ├─Reviews_Week_8.srt     46.61KB
│   │   │   └─Reviews_Week_9.srt     66.26KB
│   │   └─srt字幕文件使用说明.txt     177B
│   └─ianimate creature workshop 3
│         ├─srt字幕文件使用说明.txt     177B
│         ├─Week_01_Review.mp4     771.56MB
│         ├─Week_02_Review.mp4     572.05MB
│         ├─Week_03_Review.mp4     666.44MB
│         ├─Week_04_Review.mp4     687.4MB
│         ├─Week_05_Review.mp4     169.8MB
│         ├─Week_06_Review.mp4     644.27MB
│         ├─Week_07_Review.mp4     241.02MB
│         ├─Week_08_Review.mp4     516.05MB
│         ├─Week_09_Review.mp4     481.71MB
│         ├─Week_10_Review.mp4     1.41GB
│         ├─Week_11_Review.mp4     692.47MB
│         ├─Week_Review 中文字幕文件
│         │   ├─Week_01_Review.srt     47.53KB
│         │   ├─Week_02_Review.srt     44.5KB
│         │   ├─Week_03_Review.srt     48.67KB
│         │   ├─Week_04_Review.srt     43.25KB
│         │   ├─Week_05_Review.srt     25.69KB
│         │   ├─Week_06_Review.srt     37.22KB
│         │   ├─Week_07_Review.srt     25.2KB
│         │   ├─Week_08_Review.srt     48.65KB
│         │   ├─Week_09_Review.srt     40.31KB
│         │   ├─Week_10_Review.srt     43.62KB
│         │   └─Week_11_Review.srt     53.63KB
│         ├─Workshop03_Lecture_1.mp4     292.26MB
│         ├─Workshop03_Lecture_10.mp4     466.7MB
│         ├─Workshop03_Lecture_11.mp4     594.19MB
│         ├─Workshop03_Lecture_2.mp4     538.36MB
│         ├─Workshop03_Lecture_3.mp4     535.56MB
│         ├─Workshop03_Lecture_4.mp4     526.97MB
│         ├─Workshop03_Lecture_5.mp4     463.15MB
│         ├─Workshop03_Lecture_6.mp4     405.97MB
│         ├─Workshop03_Lecture_7.mp4     381.47MB
│         ├─Workshop03_Lecture_8.mp4     446.43MB
│         ├─Workshop03_Lecture_9.mp4     1.05GB
│         └─Workshop_Lecture 中文字幕文件
│               ├─Workshop03_Lecture_1.srt     74.56KB
│               ├─Workshop03_Lecture_10.srt     68.1KB
│               ├─Workshop03_Lecture_11.srt     82.31KB
│               ├─Workshop03_Lecture_2.srt     64.07KB
│               ├─Workshop03_Lecture_3.srt     86.07KB
│               ├─Workshop03_Lecture_4.srt     81.04KB
│               ├─Workshop03_Lecture_5.srt     83.23KB
│               ├─Workshop03_Lecture_6.srt     59.16KB
│               ├─Workshop03_Lecture_7.srt     67.23KB
│               ├─Workshop03_Lecture_8.srt     64.57KB
│               └─Workshop03_Lecture_9.srt     64.47KB

发表回复

后才能评论

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源